ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Հեռավար ուսուցման 2004 թողարկման մագիստրանտների (1-ին կուրս) 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի  առցանց հանդիպումների /վեբինարների/ ժամանակացույց


ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայում հեռավար ուսուցման ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ

Contact

    Курсы