Այստեղ կարելի է ուսումնասիրել կոնֆլիկտների կառավարման հոգեբանական կողմերը: Այս առարկայի շրջանակներում ուսումնասիրվելու են կոնֆլիկտների հիմնական տեսակները դրանց կառավարման և կանխարգելման յուրահատկությունները: