Ժամանակակից կազմակերպությունում մարդկային ռեսուրսների կառավարումն առանցքային դեր ունի։ Լինի դա մասնավոր, պետական թե հասարակական սեգմենտ, մարդկային կապիտալի ճիշտ ուղղորդումը բերում է շահույթի կամ արդյունավետության այլ ցուցանիշների բարձրացմանը։Վաղուց անցել են այն ժամանակները, երբ մարդը մտրակի վախից աշխատում էր իր գոյությունը պահպանելու համար։ Բարձր մրցակցության պայմաններում ՄՌԿ մասնագետը պետք է նպաստի այնպիսի պայմաների ստեղծմանը, որոնք ձեռնտու են գործատուին և ստեղծում են այնպիսի իրավիճակ, որում յուրաքանչյուր աշխատակից ավելի արդյունավետ է իր աշխատատեղում։ 

Այս դասընթացը թույլ կտա ավելի հստակ պատկերացնել ՄՌԿ ոլորտը և ձեռք բերել որոշակի գործնական հմտություններ։

Կիրառական սոցիալական հոգեբանությունը ժամանակակից հոգեբանության ամենապահանջված ճյուղերից մեկն է: Սոցիալական հոգեբանության տեսական մոտեցումները իրենց արտացոլումն են գտնում հասարակական հարաբերություններում, որը և մեկնաբանվում է կրառական սոցիալական հոգեբանական մոտեցումներում: 

Կիրառական սոցիալական հոգեբանության դասընթացի շրջանակներում ուսումնասիրության են ենթարկվում հոգեբանության գործնական ուղղությունները և ձևավորվում են հմտություններ դրանք կիրառելու նպատակով:

Այստեղ կարելի է ուսումնասիրել կոնֆլիկտների կառավարման հոգեբանական կողմերը: Այս առարկայի շրջանակներում ուսումնասիրվելու են կոնֆլիկտների հիմնական տեսակները դրանց կառավարման և կանխարգելման յուրահատկությունները:

Հանրային կառավարման դասընթացը ներառում է կառավարման, բանակցությունների, առաջնորդության, ռազմավարական պլանավորման գրքեր և տեսադասեր:

Ժամանակակից աշխարհում արդյունավետ գործարար հաղորդակցումը հանդիսանում է հաջողության կարևորագույն բանալիներից մեկը։ Հենց արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ են, որ թույլ են տալիս մաքսիմալ ներազդել կազմակերպության բոլոր թե՛ ներքին և թե՛ արտաքին գործընթացների վրա։ Նրանից, թե ինչքանով եք արդյունավետ հաղորդակցվում Ձեր գործընկերների, շահառուների, հաճախորդներ հետ, անմիջապես կախված է Ձեր կազմակերպության հաջողությունը։

Այս դասընթացը թույլ կտա Ձեզ լինել ավելի հաջողակ և նպատակասլաց Ձեր աշխատանքում։ Դուք ավելի հեշտ կոնտակտ կհաստատեք մարդկանց հետ։ Տիրապետելով հաղորդակցման «գաղտնիքներին»`  ավելի արդյունավետ կհաղորդակցվեք և կհասնեք Ձեր առջև դրված նպատակներին։